Anmälan till gradering

För att få lov att gradera måste ansökan om gradering göras och få godkännande av instruktör – anmälan måste göras senast 30/11. Vid frågor kontakta oss på info@kungalvkarate.se

Klicka på länken nedan och anmäl dig eller ditt barn:

Ansökan om gradering för ungdomar (från 15 år) och vuxna  15:e December 2018 – Klicka här

Ansökan om gradering för barn (endast mon-grader) 8:e December 2018 – Klicka här