Sportlov

Hej!

Vanligtvis har vi ingen barnträning under skollov. Men denna veckan kommer Kungälvsposten till oss nu på tisdag den 11/2 kl 18.00 för att göra ett repotage. Vi håller därför ett sportlovspass för alla barn i shiro och aka mellan 18.00-19.00. Utöver detta hålls inga pass för barnen v.7. Vuxna tränar gemensamt måndag, onsdag och fredag 18.00-19.00. Från och med måndag v.8 är all träning som vanligt igen. 

Priser 2020

Hej!

Tack till alla som tog sig tid att komma på vår invigning i lördags. Det blev en lyckad dag! 

Vi står inför en spännande framtid och stora möjligheter i våra nya lokaler. Men även stora utmaningar för att få det som vi har tänkt. Nämligen att bygga en samkvämsyta så snart som möjligt. För att säkerställa att vi når våra mål kommer vi att höja träningsavgifterna något men också erbjuda fler pass i vissa grupper. För er som har ungdomar som fyller 14 i år (Kadetter) eller äldre kommer tisdagens bagfightingpass att ingå. Det gäller även alla vuxna. 

Ikväll kör vi igång med ordinarie träningstider, hoppas att ni är taggade på en ny termin i vår nya fina dojo.

Kallelse till årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte Kungälv Kyokushin Karate 2020

Välkomna till föreningens årsmöte som äger rum söndag den 16/2 med start kl 12.00.

Mötet kommer att hållas i föreningens lokaler på Simbadsgatan 2, 44235 Kungälv

För inlämnande av motioner eller förslag på förtroendevalda kontakta någon i styrelsen eller valberedningen.

Dagordning

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 • 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 • 4. Fastställande av dagordningen
 • 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 6. Val av justeringsmän och rösträknare
 • 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat/balansräkning för år 2019
 • 8. Revisorernas berättelse avseende år 2019
 • 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende år 2019
 • 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
 • 11. Fastställande av medlemsavgifter
 • 12. Val av förtroendevalda
 • 13. Övriga frågor

-Utbyggnad av lokal
-Kanslitjänst

 • 14. Nästa årsmöte
 • .15 Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar styrelsen

Mikael Andersson
Jenny Pettersson
Daniel Zachariasson
Moa Jensen
Ronnie Eliasson
Emma Dahlberg
Gunnar Lindblom

Terminsstart

Varmt välkomna till en ny termin!

Samtliga grupper startar v.3 med ordinarie träningstider. (Träningstiderna hittar ni i menyn ovan.)

Är du ny och intresserad av att börja träna hos oss? Vi tar emot nya medlemmar fram till och med v.5. Kom och provträna gratis en gång innan du bestämmer dig.

När du bestämt dig gör du din ansökan om medlemsskap i menyn till vänster. Där efter kommer en faktura via den mejladress du angett.

Kick off!

Varmt välkomna på Kick off/Öppet hus i den nya dojon på simbadsgatan 2, 44235 Kungälv.

Tanken är att vi ska inviga den nya dojon med mingel och korvgrillning på dagen och lite fest på kvällen. Alla medlemmar och anhöriga välkomna!

Vi öppnar dörrarna kl 12.00 och håller på till 15.00. Klubben bjuder på korv med bröd, saft, kaffe och förhoppningsvis hembakat.

Från 18.00 är det 15 års gräns eller i målsmans sällskap. Då äter vi lättare plockmat inkl måltidsdryck. Kostnad 100 kr. Betalas till klubbens swish: 123 5157 417. Anmälan sker via info@kungalvkarate.se. Ange ”Kick off” i ämnesraden.

Julavslutning på MS Trubaduren

Denna veckan är det sista chansen att anmäla sig till vår julavslutning på MS Trubaduren! Swisha kostnaden till klubbens swish 1235157417 med namn och hur många personer. Bosse Gerle Knutsson kommer stå för direkt busstransport Klubben Tur&Retur för 100kr/person. Bussresan betalas till Bosse då ni går på bussen.

Meddela också eventuella allergier och/eller om ni föredrar en kötträtt istället för skaldjursbuffe

https://facebook.com/events/2624003297684808/?ti=icl

Terminsavslutning

Nu till helgen är det gradering för barnen. Där av utgår all ordinarie träning på söndag 1/12.

Sista träningstillfället för respektive grupper blir:
Shiro 3 – Måndag 2/12
Shiro 1+2 – Tisdag 3/12
Aka 1 – Onsdag 4/12
Aka 2 – Torsdag 5/12
Knatte 1+2 – Söndag 8/12

Vuxengruppen tränar som vanligt v.49 och graderar 7/12.
V.50 och 51 är det gemensam träning för vuxna och ungdomar måndag, onsdag och fredag 18.00-19.30.

Vårterminen startar vecka 3 med måndag den 13 januari som första träningsdag. Är man osäker på grupptillhörighet inför nästa termin så kommer man tillbaks till den grupp man tidigare varit i och med samma träningstider.

PS. Glöm inte vår avslutningsfest på Trubaduren den 22 december https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156934807178253&set=gm.2624003324351472&type=3

Barngradering OBS! Två olika datum!

Välkomna till vintergraderingen för barn och ungdomar. Denna dagen sätts allt man lärt sig under terminens gång på prov framför instruktörerna och man har chans att gradera till ett högre bälte. För att lyckas med detta måste man ha tränat flitigt och varit närvarande under hela terminen. Mer info om krav hittar ni under fliken ”graderingssystem barn” till vänster.

Gradering för Aka/Ungdom (10-14 år) sker lördag 30/11 med start kl 10.00 och slutar ca 14.00.
Gradering för Knatte (4-6 år) och Shiro (7-9 år) sker söndag 1/12.
Knattegruppen startar kl 10.00 och slutar 11.30.
Shirogruppen startar kl 12.00 och avslutas kl 14.00.
Var på plats 30 minuter innan start för betalning och registrering.

Kostnad: 250 kr inkl eventuellt bälte och diplom. Betalas via swish till nummer: 0734334990. Betalningsmottagare skall vara Mikael Andersson. Det går bra att betala i förväg och visa upp kvitto på betalningen vid kassan. Anmälan sker senast 15/11.

När du fyllt i alla svar och trycker på ”skicka” så kommer det att stå: ”Tack! Ditt svar är skickat.” Detta är din bekräftelse på att ditt barn är anmäld till graderingen. Du får ingen ytterligare bekräftelse via mejl.

Anmälan sker här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gUkFs6F2tki81vTKgHvZSRjycknEFSxFg7z9j6GaUHtUQzhYWVFWODhMUUU1UEE4NEVVVEZSSVlYNy4u

Frågor skickas till: info@kungalvkarate.se