Vår framtidsvision –
Sekai Dojo

SeKaiDojo

”Vi har under en tid sökt nya lokaler då de befintliga har blivit för små för vår verksamhet. Efter ett flertal samtal och möten med tjänstemän på Kungälvs kommun visar vi här intresse av att flytta till Högebro 5 och 6, ”Gröna Villan” på Fästningsholmen.

Vi har beskrivit vår verksamhet i tidigare överlämnat dokument i samband med att Kungälvs kommun gratulerade ”årets Eldsjäl”. Det har visat sig att vår verksamhets framtidsstrategi stämmer väl överens med Kommunens och Statliga Fastighetsverkets antagna utvecklingsplan om Fästningsholmen…”

Läs hela dokumenten kring vår framtidsvision här.